คำอธิบาย : ล้อทราย 100-250 x 25-50 x รู 13-25 m/m
ล้อทราย 300-500 x 25-100 m/m
ขนาด : 4"- 20" x 1"- 4"
เบอร์ : 40-600