คำอธิบาย :
สามารถทำความสะอาดข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วชนิดต่างๆ โดยวิธีการร่อนผ่านชั้นตะแกรง

- 8.0-10.0 ตัน/ชม.

12.0-15.0 ตัน/ชม.

- นำหนัก 1,500-2,200 กก.