คำอธิบาย : หลักการทำงาน โดยทั่วไปอุปกรณ์ตรวจจับควันจะทำงานโดยอาศัย หลักการคือเมื่อมีอนุภาคควันลอยเข้าไปในอุปกรณ์ตรวจจับควัน อนุภาพควันจะเข้าไปกีดขวางวงจรไฟฟ้า หรือกีดขวางระะบบแสงในวงจร หรือใช้อนุภาคควันในนการหักเหปสงที่ตัวรับแสง มี 2 ประเภท คือ
1. ชนิดไอโอไนเซชัน ( Ionization Smoke Detector )
2. ชนิดไฟโตอิเลกทริก ( Photoelectric Smoke Detector )